logo panch

 • 4
 • 3
 • 2
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 0
 • 5
10
Фев 16

Открит урок със съвременни техники и иновационни технологии за обучение в ОДЗ 66 "Елица"

IMG 1222На 9 февруари 2016 г. в ОДЗ 66 „Елица“ с. Панчарево се проведе открит урок с децата от детското заведение. Повод за откритата практика бе участието на ОДЗ 66 в международен проект „Възпитание на ценности чрез образователни теми“. Срещата имаше за цел да запознае участниците и партньорите от Московския държавен педагогически университет с прилаганите съвременни техники и иновационни технологии за обучение на децата от 5-7 годишна възраст. От 2015 г. ОДЗ 66 „Елица е член на Световната организация по предучилищно образование ОМЕП. На заниманията присъстваха Димитър Сичанов – Кмет на район Панчарево, Стефка Ризова – Зам. кмета на район Панчарево, Проф. Иглика Ангелова от Център за творческо обучение, Светла Лазарова – Директор на ОДЗ 66, колеги и директори на столични детски заведения, Симеон Симов от СБДДС към Столична община, родители.
Още за мероприятието и снимки може да видите >>ТУК
09
Фев 16

Добив на дървесина в район Панчарево

     Уведомяваме Ви, че в район Панчарево се получиха писма от ОП „Управление на общински земи и гори“ към Столична община за това, че през 2016 г. има предвидени за добив следните количества дървесина за местното население:
                 Землище с. Долни Пасарел – 597 куб. м.
                 Землище с. Бистрица – 246 куб. м.
                 Землище с. Железница – 228 куб. м.
      Снабдяването ще става по изготвени от кметствата актуализирани и съобразени с предвиденото количество дървесина, списъци с желаещите, съгласно т. 3.1 от Решение № 133/12.03.2015 г., по Протокол № 78 на СОС.
      Също така за с. Лозен има Уведомление относно започване на дейностите по добив на дървесина, който ще се извършва по подотдели от фирма „Вива-лес 02“ ООД. Повече информация за добива в  с. Лозен може да видите  >>ТУК
08
Фев 16

Кратковременни планови прекъсвания на електрозахранването в район Панчарево за периода 8-14 февруари 2016 г.

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването в район Панчарево, село Герман за периода 08-14 февруари 2016 г., като са възможни краткотрайни смущения на електрозахранването с продължителност до 5 минути в интервала от 02:00 ч до 05:00 ч. Пълния график може видите >>ТУК

22
Ян 16

Наемат се медицински специалисти по проект "Нови възможности за грижа"

Съгласно акекс към партньорско споразумение от 2015 г. във връзка с Проект "Нови възможности за грижа" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", район Панчарево обявява процедура за кандидатсване, подбор и наемане на медицински специалисти с професионална квалификация "Медицинска сестра" или "Медицински фелдшер", които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 08.02.2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги. Заявленията (Приложение № 1 по образец) от кандидатите за медицински специалисти, които желаят да бъдат наети по проекта се подават по настоящ адрес в район Панчарево от 22.01.2016 г. до 29.01.2016 г. включително в сградата на районната администрация. Срокът на договора за предоставяне на здравни услуги от медицински специалисти на потребителите на територията на район Панчарево е за месец февруари 2016 г., при часова ставка 4,00 лева”. За целта има издадена заповед на Кмета на района за сформиране на Комисия за подбор на медицински специалисти, която приема заявленията, провежда интервю с кандидатите, които са представили коректни документи, съставя Протокол за подбор на медицинските специалисти и изготвя Списък на одобрените медицински специалисти, който се обявява на видно място в сградата на районната администрация. Кметът на района сключва договор за услуга (граждански договор) или трудов договор с одобрените медицински специалисти.

Заявление (Приложение № 1)

22
Ян 16

Кратковременни планови прекъсвания на електрозахранването в район Панчарево за периода 25-29 януари 2016 г.

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването в район Панчарево, селата Бистрица, Лозен и Герман за периода 25-29 януари 2016 г., като са възможни краткотрайни смущения на електрозахранването с продължителност до 5 минути в интервала от 02:00 ч до 05:00 ч. Пълния график може видите >>ТУК

Още статии ...

 1. Празнуване на Бабинден в Панчарево
 2. Кратковременни планови прекъсвания на електрозахранването в район Панчарево за периода 18-24 януари 2016 г.
 3. Кратковременни планови прекъсвания на електрозахранването в район Панчарево за периода 11-15 януари 2016 г.
 4. ЧЕЗ предупреждава за краткотрайни смущения на електрозахранването

Страница 1 от 29

 • Бизнес каталог

  business-togetherВъв връзка с обновяването на сайта на Район Панчарево, както и с цел подпомагане и популяризиране дейността на юридическите лица на нашата територия, районната администрация изгражда и предлага на Вашето внимание безплатно включване в онлайн бизнес каталог. Желаещите да бъдат включени да изпратят кратко представяне /текст/, снимки и друга информация, свързана с дейността на e-mail catalog@pancharevo.org

  Продължава...

Обществени поръчки

Конкурси

Обяви