so_logo.png
ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

СПОРТ

СПОРТ

ИСТОРИЯ

С Укази № 3398 и № 3399 от 11 декември 1987 година на Държавния съвет на Народна република България се обнародват Закон за прекратяване мандата на окръжните, общинските и районните народни съвети и закон за създаване на общини в гр.София, считано от 28 февруари 1988 година. Броят, границите и наименованията им се определят с Указ № 23405 от 5 февруари 1988 година. Съгласно неговите разпоредби в Столицата се създават 24 общини.

От бившия Районен народен съвет “Девети септември” се сформират три по-малки структурни единици – “Витоша”, “Нови Искър” и “Панчарево”.

Новосъздаденият Общински народен съвет “Панчарево” е “местен орган на държавната власт и народното самоуправление” в общината. Съставът му се избира за срок от две години и половина. Той е юридическа личност и в рамките на своята компетентност приема решения, правилници и инструкции. Негов изпълнителен и разпоредителен орган е Изпълнителният комитет /ИК/ в състав: председател, заместник-председател, секретар и членове. На заседанията на ИК се поканват и присъстват и прокурори. ИК свиква сесии на ОбНС най-малко шест пъти в годината. Подготовката на сесиите се извършва от него в сътрудничество с постоянните комисии, народните съветници и обществените организации и при участието на специалисти и граждани.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ...

ОБРАЗОВАНИЕ

На територията на район Панчарево има общо 9училища, от които две средни училища (СУ), седем основни училища (ОУ) , както и общо седем детски градини ( ДГ ) и една детска ясла (ДЯ )

 УЧИЛИЩА ДЕТСКИ ГРАДИНИ 
КУЛТУРА

ГОДИШЕН КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

Какво/Кога Местоположение
„Сръчни ръчички направете...
От 25.02.19 До 28.02.19
Читалище „Пробуда - 1926" - с. Железница
110 г. НЧ „Св. Цар Борис ...
На 25.02.19
Читалище „Свети Цар Борис I - 1909" - с.Бистрица
Работилница за мартеници
На 26.02.19
Читалище „Свети Цар Борис I - 1909" - с.Бистрица
Презентация „Обичаи и тра...
На 28.02.19
Читалище „Виделина - 1908" - с. Панчарево
Баба Марта бързала...
На 1.03.19
Читалище „Родолюбие - 1927" - с. Кривина
Баба Марта и Ден на самод...
На 1.03.19
Читалище „Христо Ботев - 1909" - с. Казичене
СПОРТ

СПОРТНИ БАЗИ, ЦЕНТРОВЕ И СТАДИОНИ

На територията на район „Панчарево”, на ул. „Самоковско шосе”, са разположени Спортен комплекс с басейн и тенис–кортове „Чери” и спортно-развлекателен комплекс „Корали”. По бреговете на Панчаревското езеро има и действащи спортни бази за развитие на гребни спортове. Там е разположена и Националната гребна база. Район Панчарево разполага с пет многофункционални спортни площадки, които се намират в селата Панчарево (двора на 83 ОУ), Лозен, Герман (до стадиона), Бистрица (до стадиона), Казичане (до ЦДГ 3) и няколко стадиона в селата – Бистрица, Железница, Кокаляне, Герман, Казичене, Кривина, Лозен и Долни Пасарел, на които се провеждат предимно състезания на регионално ново (с изключение на спортния комплекс в с. Бистрица и местния футболен клуб, играещ във „В” група).


РЪКОВОДСТВО НА РАЙОНА

Димитър Сичанов

кмет

Стефка Ризова

заместник кмет

СЪБИТИЯ
  • Трифон Зарезан в с.Кривина

    На 16.02.2018 г. по традиция в с.Кривина се проведе празника Трифон Зарезан, организиран от г-н...

  • Да украсим София за Коледа

    В ежегодния конкурс на Столична община "Да украсим София за Коледа", участва жилищна сграда...

  • Песен коледарска

    Ученици от 191 ОУ "Отец Паисий" поздравиха с песен и молитва кмета на Район Панчарево и служители...


Виж всички...

НОВИНИ Виж всички...

31523 baner iSofMap 1180x150

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис