Администрация

София 1137, с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" 230

СТРУКТУРА НА РАЙОН ПАНЧАРЕВО - СТОЛИЧНА

КМЕТ
Димитър Сичанов
тел: 02/97-60-506
тел: 02/99-23-120
*вътр. 506
___________________________________________________________________
ЗАМЕСТНИК КМЕТ
Стефка Ризова
тел: 02/97-60-529
*вътр. 529
___________________________________________________________________
СЕКРЕТАР НА РАЙОНА
Росица Вълчанова
тел: 02/97-60-534
*вътр. 534
___________________________________________________________________
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
арх. Надежда Игнатова
тел: 02/97-60-532
*вътр. 532

__________________________________________________________________
ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР
инж. Николай Цеков
тел: 02/97-60-524
*вътр. 524
__________________________________________________________________

ОТДЕЛ "ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА,БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ"
инж. Николай Цеков - Главен инженер
тел: 02/97-60-524; *вътр.524

Росен Георгиев
тел: 02/97-60-523; 02/97-60-559
*вътр. 523; 559
Експерти "Екология"
Десислава Павлова, Нели Йотова
тел: 02/97-60-509
*вътр. 509
___________________________________________________________________
ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪРА"
Инж. Александър Пильов - Началник отдел

тел: 02/97-60-518
*вътр. 518
Добринка Стоименова
Яна Борисова
тел: 02/97-60-525
*вътр. 525
Техници:

Цветанка Евтимова, Петранка Брайнова,Елина Додева, Димитър Николов, Петър Въжаров,Владислава Додева

тел: 02/97-60-515; 02/97-60-516; 02/97-60-517
*вътр. 515; 516; 517

"КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ"
Мария Стаменова,Параскева Иванова
тел: 02/97-60-515; 02/97-60-513
*вътр. 515; 513
_________________________________________________________________________
ОТДЕЛ "КОНТРОЛ ПО СТРОЙТЕЛСТВОТО"
инж. Елица Павлова - Началник отдел
тел: 02/97-60-514
инж.Светла Кръстева,Гергана Апостолова, Димитър Янаков
тел: 02/97-60-514; тел: 02/97-60-513
*вътр.513; 514
___________________________________________________________________
ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ЖИЛИЩНИЯ ФОНД, РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ"
Инж. Виолета Шопова - Началник отдел
тел: 02/97-60-530
инж. Иван Чалев, Мария Георгиева,Петя Дончева
тел: 02/97-60-530; 02/97-60-522
*вътр.530; 522
____________________________________________________________________
ОТДЕЛ "ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ и ЧР"
Лили Димитрова – Юрисконсулт
тел: 02/97-60-531
Людмила Стоименова
Жасмина Григорова
Стефан Николов
тел: 02/97-60-548
*вътр. 531; 548
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ:
Тамара Митова
тел: 02/97-60-521
*вътр. 521
____________________________________________________________________
ОТДЕЛ "ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО"
Александра Симеонова - Гл. Счетоводител
тел: 02/97-60-536
*вътр. 536
ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР - Христо Николов
тел: 02/97-60-528
*вътр. 528
____________________________________________________________________
ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ,СПОРТ И ИНТЕГРАЦИЯ"
Емилия Василева, Катя Калоянова, Десислава Кирова
тел: 02/97-60-510
*вътр. 510
____________________________________________________________________
ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"
Росица Вълчанова - Началник отдел
тел: 02/97-60-504
*вътр. 504
ЕСГРАОН
Славчо Цонкин, Славка Маркова
тел: 02/97-60-511
*вътр. 511
____________________________________________________________________
ОМП и УБ
Валентин Върбанов
тел: 02/97-60-545
*вътр. 545

*вътр -Вътрешни номера отговарящи на последните три цифри от номера. Те могат да бъдат избрани от телефона на входа на Район „Панчарево“.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис