ЗАПОВЕД

№ РД-09-392

 

              На основание чл.46, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.25, т.1 от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци на територията на Столична община

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

местата за свободно пускане на кучета на територията на кметствата.

 

с. КРИВИНА

- района около РВД – Балкан;

- края на ул. „Римска ракла“ – западна посока местност „Бостаните“.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на населението по селата.На нарушителите ще се налага глоба от инспекторите на Столичен инспекторат при Столична община.

 

КМЕТ НА РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“

/Димитър Сичанов/

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис