ЗАПОВЕД

№ РД-09-392

 

           На основание чл.46, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.25, т.1 от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци на територията на Столична община

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

местата за свободно пускане на кучета на територията на кметствата.

 

с. ГЕРМАН

- по съществуващата зелена ивица на ул. „Искър“;

- по пътя за Германския манастир „Св. Иван Рилски“;

- около Стадиона.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на населението по селата. На нарушителите ще се налага глоба от инспекторите на Столичен инспекторат при Столична община.

 

КМЕТ НА РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“

/Димитър Сичанов/

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис