В библиотечната инициатива "Библиотекар за един ден" тази година взеха участие ученици от пети клас на 191 ОУ „Отец Паисий. Жани, Вики, Дени, Зори и Алекс с желание и отговорност поеха и изпълниха своите задължения като библиотекари. Работният им ден започна със запознаване с правилата за обслужване, регистриране на нови читатели и потребители, след което поеха работата в свои ръце.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис