Народно читалище "Пробуда - 1926" съвместно с учениците от 191 ОУ „Отец Паисий",  почистиха  и оформиха  зелените площи в двора на читалището, засадиха  цветя и храсти.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис