ЗАПОВЕД

№ РД-09-392

    

          На основание чл.46, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.25, т.1 от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци на територията на Столична община

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

местата за свободно пускане на кучета на територията на кметствата.

 

с.ЖЕЛЕЗНИЦА

- пътя за минералните извори;

- пътя за местност „Мангови кошари“;

- пешеходна алея за местност „Чемерник“.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на населението по селата. На нарушителите ще се налага глоба от инспекторите на Столичен инспекторат при Столична община.

 

КМЕТ НА РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“

/Димитър Сичанов/

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис