Район „Панчарево” търси да назначи работници по озеленяване. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

  • умение за работа с машини / моторна косачка, храсторез/;
  • придобит професионален опит в областта на озеленяването;
  • отговорност при изпълнение на задълженията.
  • добро здравословно състояние.

Необходими документи за заемане на длъжността:

  • заявление до кмета на Района;
  • автобиография;
  • медицинско удостоверение;
  • документи, доказващи опит в областта на озеленяването /при наличие/.

        

Кандидатите могат да подадат посочените документи  в деловодството на Район „Панчарево“, ул.“Самоковско шосе“ 230 от 15.02.2018г. до 31.03.2018г.

За справки тел: 97-60-521, 0884-747-202.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис