ЗАПОВЕД

№ РД-09-392

           На основание чл.46, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.25, т.1 от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци на територията на Столична община

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

местата за свободно пускане на кучета на територията на кметствата.

 

с. ПАНЧАРЕВО

- по двата бряга на р. „Бистришка река“ – от селото посока бентовете;

- ул. „Борова гора“ /кв.“Дебело гуно“/ - посока местност „Самоковище“;

- ул.“Ловджийска чешма“ – посока м. „Ловджийска чешма“.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на населението по селата.На нарушителите ще се налага глоба от инспекторите на Столичен инспекторат при Столична община.

 

 

КМЕТ НА РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“

/Димитър Сичанов/

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис