Уважаеми съграждани,

При нови изследвани проби от Столичена регионална здравна инспекция /СРЗИ/ през м. декември 2017 г. от чешми от обществени местни водоизточници резултатите са следните:

Крайпътна чешма - Панчарево, ул.Самоковско шосе- протокол от изпитването № 1176656-1 /08.12.2017 г., показател "Eшерихия коли" - стойност и допуск на показателя 0/100  cfu/cm³- резултат от изпитването 28/100.

Чешма при скалата - с. Пасарел - протокол от изпитването № 1176658-1/08.12.2017 г., показател "Колиформи" - стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 15/100.

Чешма „Дарльова” - с. Пасарел /вкл. тази на ул.Кап. П. Войвода”- протокол от изпитването 1176660-1 от 08.12.2017 г. показател „Колиформи” - стойност и допуск напоказателя 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 15/100.

Чешма на площада с. Пасарел - протокол от изпитването 1176661-1 от 08.12.2017 г. показател „Колиформи” - стойност и допуск напоказателя 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 10/100.

Чешма при „Стадиона” вкл. чешма от дясната страна на пътя срещу мост на входа на с. Пасарел - протокол от изпитването 1176659-1 от 08.12.2017 г. показател „Колиформи” - стойност и допуск напоказателя 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100.

ВОДАТАТА ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПЛАНИНСКИ ВОДОИЗТОЧНИЦИ  Е НЕГОДНА ЗА ПИЕНE

До упоменатите водоизточници са поставени табели, указващи, че водата е негодна за пиене.

ІІ. Доказана причинна възка между инфекциозни заболявания и влошени качества на водата – НЕ СЕ ДОКАЗВА ТАКАВА.

ІІІ. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нерушения във водоснабдяването – НЯМА.

ІV. Проблеми във връзка с водоснабдяване в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по обществено здраве и анализи – НЯМА.

Данните са от Справка за състоянието на питейната вода за месец Декември 2017 г. от извършени проби от Столична регионална здравна инспекция.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис