По инициатива на  Сдружение за развитие на Панчарево и Кокаляне на 2.02.2018 г. се проведе среща в Столична община с ръководството на „Софийска вода“, на което присъстваха Николай Стойнев – заместник председател на Столичен общински съвет, Димитър Сичанов - кмет на Район „Панчарево“ и Александър Борисов - кмет на село Кокаляне,.

        На срещата  бяха дадени отговори на конкретни въпроси и проблеми , поставени писмено от Сдружението, касаещи водоснабдяването на двете населени места: какви проекти са залегнали в бизнес плана за 2018-2020 г. на „Софийска вода“, свързани с ВиК на Панчарево и Кокаляне; резултатите от мониторинга на питейната вода; подмяна на етернитовите тръби; броя на аварийните ремонти и др.

       Кметът Димитър Сичанов подчерта, че усилията на администрацията са насочени към подобряване на условията на живот на територията на Района и подкрепи дейността на Сдружението.

      „Софийска вода“ предостави писмени отговори по разискваните въпроси.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис