В ДГ143 "Щурче"-с.Бистрица се проведе тържество, посветено на  3 март.

Тържеството беше подготвено от децата в 4 група с учители: Александрова ,Банова и музикален ръководител Стефанова. Директорът на детското заведение поздрави всички присъстващи на празника :родители, учители, деца и гости , като отправи послание да  остане жив българският дух. Родителите и децата пяха заедно възрожденските песни.  

{os-gal-59

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис