ЗАПОВЕД

№ РД-09-392

              На основание чл.46, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.25, т.1 от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци на територията на Столична община

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

местата за свободно пускане на кучета на територията на кметствата.

 

с. ЛОЗЕН

кв. Долни Лозен

- продължението на ул. „Васил Левски“ – посока на недостроената сграда на „Транспортна болница“;

- продължение на ул. „Крушите“ – извън в.з.“Крушите“;

кв. Горни Лозен

- Продължението на ул.“Студентски кладенец“ – посока параклис „Св.Св.Константин  и Елена“;

- продължение на ул.“Ридо“ и ул. „Янко Велинов“ – посока планината;

- продължение на ул. „Райкя“ и ул. „Радилица“ – посока полето.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на населението по селата.На нарушителите ще се налага глоба от инспекторите на Столичен инспекторат при Столична община.

 

КМЕТ НА РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“

/Димитър Сичанов/

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис