proekt eko

Район „Панчарево“ спечели Проект към Столична община в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 година”.

Приоритет на проекта е екологично,здравно и гражданско образование  – инициативи и програми, кампании, събития и форуми.

В тази връзка Район „Панчарево“ обявява конкурс за есе на тема: „За по-чисто и активно бъдеще“ в две възрастови групи: от 8 до 14 години и  от 15 до 19 години

Есетата ще се приемат в Район „Панчарево“ , отдел „Образование“ от 11.05 до 20 .09.2018 г.

За най-добре представилите се ще има награди!

Лице за контакти :Десислава Кирова

 телефон за контакт: 02/9760510 и 0885-029-289

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис