О Б Я В Л Е Н И Е

 

       СО - РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл.46, ал.1, т.3, т.11 и т.12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закон за общинската собственост, чл.30, ал.3 и чл.31, във връзка с чл.1, т.2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на Заповед № СОА17-РД98-66/06.11.2017г. на Кмет на Столична община и Решение № РПН17-ВК08-1773/1/13.11.2017г. на кмета на Район Панчарево-СО обявява конкурс за Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обособена част от имот публична общинска собственост, представляващ стоматологичен кабинет с площ 20,80 кв. м., заедно със съответните идеални части (чакалня, сервизни помещения) с обща площ 28,08 кв. м., находящ се на 1-ри етаж в сградата на здравна служба, с. Казичене, Район Панчарево, АОС 3100/15.05.2012г., с начална конкурсна месечна наемна цена – 82,00 лв. /осемдесет и два лева/ без ДДС.

 

 

Цена на конкурсната документация : 60.00 лв. с вкл. ДДС.

Гаранция за участие : 200 лв.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – Район Панчарево, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.

 

Краен срок за закупуване на конкурсна документация - до 16:00ч. на 15.12.2017г.

 

Краен срок за подаване на оферти - до 16:00ч. на 15.12.2017г.

 

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 18.12.2017г. от 11:00 часа в административната сграда на Район Панчарево, находяща се в с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.  

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230, ет. 3, ст. 308, тел. 02/97-60-530, e-mail : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис