ЗАПОВЕД

№ РД-09-392

         На основание чл.46, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.25, т.1 от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци на територията на Столична община

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

местата за свободно пускане на кучета на територията на кметствата.

 

с. КАЗИЧАНЕ

- алея, успоредна на Околовръстния път от ул.“Никола Петков“ до ул.“Любен Каравелов“ и стадиона;

- асфалтова алея в бившето Земеделско училище;

- път, продължение на ул. „Освобождение“, извън регулационните граници на селото, в северна посока.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на населението по селата. На нарушителите ще се налага глоба от инспекторите на Столичен инспекторат при Столична община.

 

КМЕТ НА РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“

/Димитър Сичанов/

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис