СО - РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл.46, ал.1, т.3, т.11 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед № РПН17- РД91- 61/18.12.2017г. на Кмета на СО район „Панчарево“, във вр. чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, удължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в публично обявения конкурс:

 

 Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обособена част от имот публична общинска собственост, представляващ стоматологичен кабинет с площ 20,80 кв. м., заедно със съответните идеални части (чакалня и сервизни помещения) с обща площ 28,08 кв. м.,  находящ се на 1-рия етаж в сградата на здравната служба в с. Казичене, Район Панчарево, АОС 3100/15.05.2012г., с начална конкурсна месечна наемна цена – 82,00 лв. /осемдесет и два лева/ без ДДС“.

 

 

Цена на конкурсната документация : 60.00 лв. с вкл. ДДС.

 

Гаранция за участие : 200 лв.

 

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти:

с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230, район „Панчарево“

 

Краен срок за закупуване на конкурсна документация - до 16:00ч. на 04.01.2018г.

 

Краен срок за подаване на оферти - до 16:00ч. на 05.01.2018г.

 

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 08.01.2018г. от 11:00 часа в административната сграда на Район Панчарево, с административен адрес:  с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230.   

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230, ет. 3, ст. 307, тел. 02/97-60-548, e-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис