ВАЖНО

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане

20.03.2018 г.

Район Панчарево-СО, на основание чл.20, ал.5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41/12.10.2017г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РПН18-РД09-30/19.03.2018г. на кмета на район Панчарево-СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за: ПУП-ИПУР от о.т.1 до о.т.6, ПРЗ и идеен план-схема за вертикално планиране за УПИ VIII-108, за автомивка ПГТП, автосервиз, ТИР-паркинг, заведение за общ. хранене с магазин и ТП, кв.42, м. „Голямата локва-Търговски парк 2“, район Панчарево.

 

Представянето на проекта ще се извърши от представител на възложителя и от проектанта,  и ще се състои на  29.03.2018г. от 18.00 ч. в кметство с. Кривина, ул. „Стара река“ № 2 З.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО-район Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230, на електронната поща на районната администрация Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  и в кметство с. Кривина. Становища постъпили след определения срок - до 10.04.2018г. не се разглеждат.

След представянето на проекта, същият ще се намира в СО-район Панчарево, като допълнителна информация по проекта, във времето за  изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Надежда Игнатова- Главен архитект на район Панчарево и Цветанка Евтимова- Гл. специалист отдел УТК в СО-район Панчарево.

Заключителната дискусия ще се проведе на 13.04.201. от 18:00ч. в кметство с. Кривина, ул. „Стара река“ № 2 З.

Обявление

Заповед

Обяснителна записка ПУП

Графична част 1

Графична част 2

Графична част 3

Обяснителна записка СХЕМИ

Графична част 4

ПРОТОКОЛ от представяне на проект от 29.03.2018 г.

ПРОТОКОЛ от заключителна дискусия от 13.04.2018 г.

ПРОТОКОЛ на РЕСУТ

 

 

 

 

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис