ВАЖНО

Планирани прекъсвания в електрозахранването за периода 26-30 март 2018г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода26 - 30март 2018 г.  включително, се налагат кратковременни оперативнипревключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планиранидейности.

ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД  

Дата/период    Времетраене   Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Панчарево  

На 26.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 27.03.2018 г. /09:15 - 16:15 ч./   На 28.03.2018 г. /09:15 - 16:15 ч./   На 29.03.2018 г. /09:15 - 16:15 ч./   На 30.03.2018 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  Долни Пасарел: 113043, Язовир Искър

На 26.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 27.03.2018 г. /09:15 - 16:15 ч./   На 28.03.2018 г. /09:15 - 16:15 ч./   На 29.03.2018 г. /09:15 - 16:15 ч./   На 30.03.2018 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  София: Пасарелски Язовир

На 28.03.2018 г. /08:15 - 16:30 ч.; 08:45 - 16:30 ч.; 09:15 - 10:30 ч./ -  София: Враня

На 28.03.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Враня

На 28.03.2018 г. /08:45 - 16:00 ч./ -  София: Дворец Врана

На 28.03.2018 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Лозен, Общ. Столична: Марица/В.З.Врана-Лозен/

На 28.03.2018 г. /09:00 - 10:30 ч./ -  София: 1-ва/Студентска/, 11-та, 492, Кв, 31-Панчерево, XvIII 115 М.Враня Лозен Триъг., Ам Тракия До Мотел Черна Котка, Борис Христов/Фильо Запрано, Бяло Поле, Враня, Враня-Лозен-Триъгълника, Гара Искър, М-Ст Стопански Двор, УПИ II - 1553, М. Врана Лозен Триъгълника Упи, местност Враня, Околовръстен път, Пловдивско Шосе, Рила/В.З.Врана-Лозен-Триъгълника/, Родопи, Стопански Двор, ул. Стар Лозенски път, Хі-292, Хі-426, Христофор Колумб, Цариградско Шосе/Тракия/

На 28.03.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Герман: Вилна Зона Враня, Дружба/23-та/, Иглика/7-ма/, Кокиче/4-та/, Липа/10-та/, Минзухар/6-та/, Младежка/12-та/, Осми Март/15-та/, Старата Чешма/Апостол Янков, Старият път, Явор/9-та/

На 28.03.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Казичене: Местн. Дявалско Круше, Александър Стамболийски, Аличо/Траян Кардашки/, Вп 52150, Гарата, Местн. Дяволско Круше, Серафим Стоев, Стопански Двор

На 28.03.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Лозен, Общ. Столична: 44063, 6207, 4430, 44063.6201.33 М.Садина, Арда/В.З.Врана-Лозен/, Бяло Море/В.З.Врана-Лозен/, Веслец/В.З.Врана-Лозен/, Вилна Зона Враня, Вилна Зона Враня Триъгълника, Висо/В.З.Врана-Лозен/, Ерма/В.З.Врана-Лозен/, Люлин Планина/В.З.Врана-Лоз, М.Врана Лозен Триъгълника, М.Мала Круша, Марица/В.З.Врана-Лозен/, Местн.Крушите, местност Висо, Пи 44063.6207.4748 М.Висо, Рила/В.З.Врана-Лозен/, Родопи/В.З.Врана-Лозен/, Ропотамо/В.З.Врана-Лозен/, Стар Лозенски път, Стара Планина/В.З.Врана-Лоз, Стопански Двор Горни Лозен, Съединение/Георги Димитров/, УПИ Vіі-290, Кв.4 Вз Враня-Лозен, УПИ XVI-168 Кв.17, УПИ ІІ 351 Кв.19, ХХ-4492, 4493, 4494, Черно Море/В.З.Врана-Лозен/

На 28.03.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Панчарево: 3-та/В.З.Малинова Долина/, М.Враня Лозен Триъгълника Пи 44063.6207.4777

На 28.03.2018 г. /10:00 - 10:30 ч./ -  София: 1-ва, Враня, Горубляне, Гродно, Дружба 2, Елемаг, Индустриална, Инж.Георги Белов, Искърско Шосе, Младост 3, Нпз Изток УПИ Хіі-4290, Обиколна, Обреща, Павел Красов / Горубляне, Пловдивско Шосе, Поручик Мороз, Преслав / Горубляне, Пролет / Горубляне, Ремсиста, Роса /Горубляне, Самоковско Шосе, Симеоновско Шосе/Вол.Шосе/, УПИ І-3003, 3295, Кв.98 М.Горубляне, Цариградско Шосе/Тракия/

На 28.03.2018 г. /10:00 - 10:45 ч.; 16:00 - 16:45 ч./ -  Герман: 2512, Вилна Зона Кариерата, Месност Терасите, Патриарх Герман/9 Септември

На 28.03.2018 г. /10:00 - 10:45 ч.; 16:00 - 16:45 ч./ -  Лозен, Общ. Столична: 3296 М.Райовец, 44063.6207.817, Акация/43/, Блазна, Бор/47/, Висо/В.З.Врана-Лозен/, Детелина/91/, Долни Лозен, Лозенска Планина/20/, М.Стопански Двор УПИ XlI 2506, Малина/15-та/, Марица/В.З.Врана-Лозен/, Масларица/13-та/, ПИ 113141, М.Райовец, ПИ 44063.6214.4757, пл.№2621, Кв.1, Проф. Никола Маринов, Рашовец, Рудината/10-та/, С.Лозен, Самоковски път/78/, Св.Спас/Янаки Чокерски/, Стопански Двор, Стопански Двор М.Райовец Пи, Стопански Двор Горни Лозен, Съединение/Георги Димитров/

На 28.03.2018 г. /10:00 - 10:45 ч.; 16:00 - 16:45 ч./ -  Панчарево: Местн.Ефенди Мост

На 28.03.2018 г. /10:00 - 10:45 ч.; 16:00 - 16:45 ч./ -  София: Враня, Стопански Двор, УПИ I-71, Кв.36г, М.Младост, Цариградско Шосе/Тракия/

На 28.03.2018 г. /15:45 - 16:30 ч./ -  София: 1-ва, 1-ва/Студентска/, 11-та, 492, Кв, 31-Панчерево, XVIII 115 М.Враня Лозен Триъг., Ам Тракия До Мотел Черна Котка, Борис Христов/Фильо Запрано, Бяло Поле, Враня, Враня, Враня-Лозен-Триъгълника, Гара Искър, Горубляне, Гродно, Дружба 2, Елемаг, Индустриална, Инж.Георги Белов, Искърско Шосе, М-Ст Стопански Двор, УПИ II - 1553, М. Врана Лозен Триъгълника Упи, местност Враня, Младост 3, Нпз Изток УПИ Хіі-4290, Обиколна, Обреща, Околовръстен път, Павел Красов / Горубляне, Пловдивско Шосе, Пловдивско Шосе, Поручик Мороз, Преслав / Горубляне, Пролет / Горубляне, Ремсиста, Рила/В.З.Врана-Лозен-Триъгълника/, Родопи, Роса /Горубляне, Самоковско Шосе, Симеоновско Шосе/Вол.Шосе/, Стопански Двор, ул. Стар Лозенски път, УПИ І-3003, 3295, Кв.98 М.Горубляне, ХІ-292, ХІ-426, Христофор Колумб, Цариградско Шосе/Тракия/, Цариградско Шосе/Тракия/

На 29.03.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Герман: Вилна Зона Враня, Осми Март/15-та/, Старият път

На 29.03.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Лозен, Общ. Столична: Вилна Зона Враня Триъгълника, Марица/В.З.Врана-Лозен/, Стар Лозенски път, Стара Планина/В.З.Врана-Лоз

На 29.03.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  София: 1-ва/Студентска/, XvIII 115 М.Враня Лозен Триъг., Враня, Враня-Лозен-Триъгълника, местност Враня, Пловдивско Шосе, Рила/В.З.Врана-Лозен-Триъгълника/, ул. Стар Лозенски път, Цариградско Шосе/Тракия/

На 29.03.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 30.03.2018 г. /12:45 - 16:15 ч./ -  Панчарево

На 30.03.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична: 3-ти Март

На 30.03.2018 г. /12:45 - 16:15 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична: В.З Калугерово Ливаде, В.З.Калугерово Ливаде Пи 3202, В.З.Шумако УПИ Хvііі-2976, Кв.2, Вилна Зона Калфин Дол, Вилна Зона Шумако, М.Калугерица, М.Калугерица УПИ 2433;Пи 04234.6938.2433.

На 30.03.2018 г. /12:45 - 16:15 ч./ -  София: 1-ва, 71-ва /Кв.Симеоново/, 74-та, Бистрица, В.З. Калфин Дол ул. Полежан, В.З. Калфин Дол, ул. Правец, В.З.Калфин Дол Пи 11985, Калугерица, Манастирски Ливади, Симеоново, Симеоновско Шосе/Вол.Шосе/, Синьо Лято/1-ва/ /Кв. Симеоново/, Шумако / Симеоново

На 30.03.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  София: 198/В.З.Малинова Долина/, V-260, 2010, Kв.13, Бистришко Шосе, Малинова Долина

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

CEZ GROUP

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис