ВАЖНО

Планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 02-05 април 2018г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 02 - 05 април 2018 г.  включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ СОФИЯ ГРАД  

Дата/период    Времетраене   Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Панчарево  

На 02.04.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 03.04.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 04.04.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 05.04.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Долни Пасарел:  113043, Язовир Искър

На 02.04.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 03.04.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 04.04.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 05.04.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Панчарево:  38-ма В.З.Беликата, XVi-358, Акация/В.З.Беликата/, Беликата, Беликата, Божур/В.З.Беликата/, Вилна Зона Беликата, Вилна Зона Беликата, Вилна Зона Градище, Липа/В.З.Беликата/, Люляк/30-та/, Мак/В.З.Беликата/, Морава/В.З.Беликата/, Нарцис/В.З.Беликата/, Невен/В.З.Беликата/, Парцел XIV Кв.30, Роза/В.З.Беликата/, ХІХ-299, Ягода/В.З.Беликата/

На 02.04.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 03.04.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 04.04.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 05.04.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  София:  І - 817, Кв.24а, Акация, Беликата, София,Р-Н Панчарево,УПИХІІ-541,663 Кв.13

На 02.04.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 03.04.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 04.04.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 05.04.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София:  Пасарелски Язовир

/Драгалевци/, 315-та/Драгалевци/, Веселин Стоянов/109/ В.З.Киноцентър/, Лешникова Гора, местност Киноцентъра, Проф.Любомир Пипков, Стойко Владиславов

На 04.04.2018 г. /10:00 - 16:00 ч./ -  София:  505/Драгалевци/, 506/Драгалевци/, 507-ма/В.З. Симеоново-Драгаревци/, 508/Драгалевци/, 509-та /В.З.Симеоново - Драгалевци/, 510-та /В.З.Симеоново - Драгалевци/, В.З. Симеоново - Драгалевци, Павел Дованлийски, Преспанските Камбани/505/В.З.Симеоново-Драгалевци/, Проф.Йордан Иванов/508//В.З.Симеоново-Драгалевци/, Христо Бръзицов/506//В.З.Симеоново-Драгалевци/

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                     CEZ GROUP

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис