ВАЖНО

Задействане на сигнално - оповестителна система

На 02.04.2018 г. /понеделник/ от 13:00 ч. на територията на Район "Панчарево" ще се проведе тренировка по задействане на сигнално - оповестителната система /сирени/.

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис