ВАЖНО

Временна организация на движение по ул. Самоковско шосе за периода от 12.04.18 г. до 11.05.2018 г.

От 12.04.2018 г. стартира изпълнението на обект: „Изграждане на водопровод по ул. „Самоковско шосе", от съществуващ водопровод Ф90 ПЕВП, пресичащ ул. „Самоковско шосе" между О.Т.29 и О.Т.40, до УПИ III 68, кв.14, с. Панчерево, СО, район „Панчерево".

Съгласно графика, СМР ще се изпълняват в периода: 12.04.18 г. до 11.05.2018 г. включително. В същия период ще се въвежда съгласуваната от компетентните органи временна организация на движение, включваща 6 етапа, при което ще има затруднение на движението на пътни превозни средства в обхвата. Предвиджа се в почивните дни да се освобождават и двете пътни платна на ул. Самоковско шосе, за преминаване на пътни превозни средства.

 

Съгласуван график за изпълнение на СМР

 

Ясен Баталов

Старши ръководител проекти

Дирекция „Инженерни и строителни дейности"

Тел.: (+359 2) 81 22 547 / моб.: 0888 28 65 91 / Факс: (+359 2) 81 22 440

Бизнес парк София / Сграда 2А / Младост 4 / 1766 София

www.sofiyskavoda.bg

LogoSV_V

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис