ВАЖНО

Планирани прекъсвания в електрозахранването за периода 16 -20 април 2018г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 16 - 20април2018 г.включително, се налагат кратковременни оперативнипревключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxукоито са извършвани планиранидейности.

ОБЛАСТ СОФИЯ ГРАД  

Дата/период    Времетраене   Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Панчарево  

На 16.04.2018 г. /09:30 - 13:00 ч./ -  Лозен, Общ. Столична: Брождан/90/, Вилна, Вилна Зона Свети Димитър, Кайгана, М. Брождан Пи 44063. 6221. 3033, Пи 2886 Г-10-8-Б, Съединение/Георги Димитров/, УПИ Vіі-3139,3193, Кв. 154

На 16.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  Лозен, Общ. Столична: Божур, Брождан/90/, Зорница/60/, Момина Сълза/87/, Радилица/54/, Райкя/53/, С. Лозен Общ. Панчарево, Синчец, Съединение/Георги Димитров/, Трънски Път/57/, УПИ ХХVІ-2259 , Кв. 110, УПИ ХХVІІІ-2410, Кв. 110, Шипка/59/

На 16.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  София: Съединение

На 16.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 17.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 18.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 19.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 20.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  Железница, Общ. Столична: Вилна Зона Ярема, Ярема/20та/

На 16.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 17.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 18.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 19.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 20.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  Ковачевци, Общ. Самоков: В. З. Ярема Поз Имот 4

На 16.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 17.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 18.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 19.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 20.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  Плана: махала Велчева

На 16.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 17.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 18.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 19.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 20.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  Самоков: В. З. Ярема, Ярема

На 16.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 17.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 18.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 19.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 20.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  София: 1-ва, 2-ра/278/

На 17.04.2018 г. /09:30 - 13:30 ч./ -  Лозен, Общ. Столична: Ален Мак/52/, Гергана, Горник/79/, Гороцвет/84/, Еделвайс/72/, Люляк/77/, Мургаш/55/, Мусала/56/, Нарцис/76/, Райкя/53/, Св. Св. Кирил и Методий/Кр. Гр, Съединение/Георги Димитров/, Хризантема/75/, Чемшир/71/, Янко Панайотов/74/

На 17.04.2018 г. /12:00 - 16:00 ч./ -  Лозен, Общ. Столична: Еделвайс/72/, Крушите, Крушите/3-та/, Могила/16-та/

На 17.04.2018 г. /12:00 - 16:00 ч./ -  София: Крушите

На 18.04.2018 г. /09:30 - 14:30 ч./ -  Лозен, Общ. Столична: Акация/43/, Съединение/Георги Димитров/

На 19.04.2018 г. /09:30 - 14:15 ч./ -  Лозен, Общ. Столична: Борова Гора, Васил Левски/Люти Дол, Вилна Зона Караджин, Връх Острокап/32/, Габер, Единство, Заградена Поляна/36/, Караджин/31/, М. Караджин 44063. 6229. 1821, Минзухар/37/, Пролетна/Комсомолска/, Стадиона, Съединение/Георги Димитров/

На 20.04.2018 г. /09:15 - 16:30 ч./ -  Лозен, Общ. Столична: Бор/47/, Бузлуджа/69/, Габер, Дъб/46/, Липа/48/, Синчец, Съединение/Георги Димитров/, Цветна Градина/73/, Чемшир/71/, Явор/44/, Ясен/45/

На 20.04.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Лозен, Общ. Столична: Дъб/46/, Каси Дол/50/, Кория/49/, Ясен/45/

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

CEZ GROUP

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис