ВАЖНО

Планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 30 април - 04 май2018г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 30 април – 04 май 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ СОФИЯ ГРАД 

Дата/период    Времетраене   Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Панчарево  

На 30.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  Лозен, Общ. Столична: II-2591. Кв. 172, III-3030, Кв. 151, Азмаците, Велкова Воденица/93/, Детелина/91/, Здравец, Иван Пешев/Цветко Рогльов/, Иглика, Кайгана, Караджин, Кв 151а УПИ V-3030, Китка, М. Край Село ПИ 44063. 6214. 573, Невен, Незабравка/92/, ПИ 44063, 6229, 3170, ПИ 44063. 6221. 3990, ПИ 44063л6216л3202, Св. Св. Кирил и Методий/Кр. Гр, Синчец, Студен Кладенец, Сукарица, Съединение/Георги Димитров/, Съединение/Георги Димитров/, УПИ VI-3030 Кв. 151 А, УПИ XII-1327 Кв. 151, Шипка/59/

На 30.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  София: 1-ва/Студентска/, ІV-2534, Кв. 115а С. Лозен

На 30.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 02.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 03.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 04.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  Железница, Общ. Столична: Вилна Зона Ярема, Ярема/20та/

На 30.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 02.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 03.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 04.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  Ковачевци, Общ. Самоков: В. З. Ярема Поз Имот 4

На 30.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 02.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 03.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 04.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  Плана: махала Велчева

На 30.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 02.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 03.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 04.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  Самоков: В. З. Ярема, Ярема

На 30.04.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 02.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 03.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 04.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  София: 1-ва, 2-ра/278/

На 30.04.2018 г. /10:00 - 12:00 ч./ -  Пасарел

На 30.04.2018 г. /10:00 - 12:00 ч./ -  Помпена Станнция Вик, Пасарел

На 02.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Герман: Богатир/В. З. Врана-Герман/, Г. П. Даскала/Теменужка/, Градина/21-ва/, Занаятчийска/12ти Конгрес/, Здравец/20-та/, Искър/32-ра/, Милуш Станоев/Пею Яворов/, Младежка/12-та/, Патриарх Герман/9 Септември, Росица/19-та/, Топола/13-та/, УПИ І -51147, Кв. 25, Хр. Смирненски/17-та/

На 02.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Лозен, Общ. Столична: Вилна Зона Враня

На 03.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Герман: Васил Стоилов/Никифор Трайк, Вилите Ливадето, Г. П. Даскала/Теменужка/, Иглика/7-ма/, Искър/32-ра/, Липа/10-та/, Минзухар/6-та/, Патриарх Герман/9 Септември, Трети Март /3-та/, Явор/9-та/

На 03.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Лозен, Общ. Столична: Арда/В. З. Врана-Лозен/, Пилев Азмак, Стопански Двор Долни Лозен, Съединение/Георги Димитров/

На 04.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Лозен, Общ. Столична: 3296 М. Райовец, Акация/43/, Вилна, Лилия, М. Мала Круша, М. Стопански Двор УПИ XlI 2506, Местн. Крушите, Местн. Крушите, ПИ 113141, М. Райовец, ПИ 44063. 6214. 4757, Стопански Двор, Стопански Двор М. Райовец Пи, Стопански Двор Горни Лозен, Стопански Двор Горни Лозен, Съединение/Георги Димитров/, УПИ І-141001 Кв. 178 Р-Н Панчарево, Шипка/59/

На 04.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Панчарево: Шипка/В. З. Беликата/

На 04.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София: Стопански Двор, Съединение, Христофор Колумб

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис