ВАЖНО

Планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 08 – 13 май 2018г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 08 – 13 май 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ СОФИЯ ГРАД

Дата/период    Времетраене   Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Панчарево  

На 08.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Лозен, Общ. Столична:   44063.6226.784.1, Варовита/7-ма/, Васил Левски/Люти Дол, Дивано/5-та/, Зора/Григор Бенев/, Крушите, Крушите/3-та/, Лозенска Планина/20/, Маркова Ливада/4-та/, Местн.Крушите, Преслав, Пролетна/Комсомолска/, Светлина, Сопох, Старата Чешма/6-та/, Стефан Стамболов/Г.Шебов/, Съединение/Георги Димитров/, Христо Ботев/Ненко Попов/

На 08.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 09.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 10.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 11.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  Железница, Общ. Столична:   Вилна Зона Ярема, Ярема/20та/

На 08.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 09.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 10.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 11.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  Ковачевци, Общ. Самоков:   В.З.Ярема Поз Имот 4

На 08.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 09.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 10.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 11.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  Плана:   махала  Велчева

На 08.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 09.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 10.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 11.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  Самоков:   В.З. Ярема, Ярема

На 08.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 09.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 10.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 11.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  София:   1-ва, 2-ра/278/

На 09.05.2018 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Лозен, Общ. Столична:   44063.6207.817, Детелина/91/, Лозенска Планина/20/, Пл.№2621, Кв.1, Рашовец, Стопански Двор, Стопански Двор Горни Лозен, Съединение/Георги Димитров/

На 09.05.2018 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Панчарево:   Местн.Ефенди Мост

На 09.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Кокаляне:   Ул.Иглика,Ул.Пролет

На 09.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Лозен, Общ. Столична:   Еделвайс/72/, Крушите, Крушите/3-та/, Могила/16-та/

На 09.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София:   Крушите

На 10.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Лозен, Общ. Столична:   М.Мала Круша, Местн.Крушите, Стопански Двор Горни Лозен

На 10.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София:   Христофор Колумб

На 11.05.2018 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Герман:   ПИ 14831.6540,2730, 14831, 14831.6507.14, Божур/Ален Мак/, Боне Хаджибонев/Бузлуджа/, В.З. Терасите, В.Пеева/27-ма/, Вилна Зона Лозето, Герман, Градина/21-ва/, Дружба/23-та/, Емилиян Станев/18-та/, Идентификатор 14831.6507.31, М. Смереката, 14831.6541.60, М.Смреката, М.Терасите, М.Терасите ПИ 14831.6508.208, местност  Терасите, местност Зимника, местност Смреката, Незабравка/22-ра/, Терасите, Хан Аспарух/29-та/, Хан Крум/31-ва/, Цар Симеон Велики/Митко Пал

На 11.05.2018 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  София:   1-ва, Незабравка

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                     CEZ GROUP

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис