ВАЖНО

Оповестяване за изпускане на води в коритото на р.Искър

Провеждането на води през язовир "Кокаляне" ще започне на 9.05.2018 г. ,като през речното корито водите ще достигнат до язовир "Панчарево"

УВЕДОМЛЕНИЕ

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис