ВАЖНО

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане

Район Панчарево-СО, на основание чл.20, ал.5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41/12.10.2017г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РПН18-РД09-44/08.05.2018г. на кмета на район Панчарево-СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за: ПУП—ПРЗ за ПИ 44063.6231.2516, за образуване на нов УПИ II-2516 „за жс“ и създаване на задънена улица от о.т.622А до о.т.622Б, кв.29А, .с. Лозен, район Панчарево.

Представянето на проекта ще се извърши от представител на възложителя и от проектанта,  и ще се състои на  17.05.2018г. от 18.00 ч. в кметство с. 17.05.2018г. от 18.00 ч. в кметство с. Лозен, ул. „Съединение“ № 112.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО-район Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230, на електронната поща на районната администрация Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  и в кметство с. Лозен. Становища постъпили след определения срок - до 25.05.2018г. не се разглеждат.

След представянето на проекта, същият ще се намира в СО-район Панчарево, като допълнителна информация по проекта, във времето за  изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Надежда Игнатова- Главен архитект на район Панчарево и Петранка Брайнова- Гл. специалист отдел УТК в СО-район Панчарево.

Заключителната дискусия ще се проведе на 31.05.2018г. от 18:00ч. в кметство с. Лозен.

 

 

Обявление

Заповед

Обяснителна записка ПУП

Графична част 1

Графична част 2

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис