ВАЖНО

Планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 21 – 25 май 2018г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 21 – 25 май 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Панчарево  

На 21.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 22.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 23.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 25.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Железница, Общ. Столична: Вилна Зона Ярема, Ярема/20та/

На 21.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 22.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 23.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 25.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Ковачевци, Общ. Самоков: В. З. Ярема Поз Имот 4

На 21.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 22.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 23.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 25.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Плана: махала Велчева

На 21.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 22.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 23.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 25.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Самоков: В. З. Ярема, Ярема

На 21.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 22.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 23.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 25.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София: 1-ва, 2-ра/278/

На 23.05.2018 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Герман: Вилна Зона Кариерата, Вилна Зона Лозето, Вилна Зона Шамако, М. Терасите ПИ 545, М. Шамако, Патриарх Герман/9 Септември, Терасите, Шамако ПИ 14831. 6505. 147

На 23.05.2018 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Панчарево: Шамако

На 23.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Герман: 2512, Вилна Зона Кариерата, Патриарх Герман/9 Септември

На 25.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Герман: 14831. 6526. 22, Богатир/В. З. Врана-Герман/, Вилна Зона Враня, Воденицата/В. З. Врана-Герман, Герман, Грамадето/В. З. Врана-Герман/, Ливадето/В. З. Враня-Герман/, местност Кръста, Патриарх Герман/9 Септември, Стария Град, УПИ Х-241 Кв. 5, Христо Ботев

На 25.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Лозен, Общ. Столична: Стара Планина/В. З. Врана-Лоз

На 25.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София: Околовръстен път

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис