ВАЖНО

Планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 28 май – 01 юни 2018г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 28 май – 01 юни 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ СОФИЯ ГРАД  

Дата/период    Времетраене   Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Панчарево  

На 28.05.2018 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична: Беликата, Бистришка Четворка/68-ма/, Васил Левски/69-та/, Гъбешница/52-ра/, Загрене/Крум Карчин/, Здравец, Ивайло/42-ра/, Клисурговец/Йордан Апостоло, Криволак/Ален Мак/, Мали Дол/Йордан Терзийски/, Младен Ангелов/39-та/, Проф.Трайко Запрянов, Стефан Стамболов/Ник.Попов/, Тинтява/36-та/, Тополите/53-та/, Трепетлика/51-ва/, Чемшир

На 28.05.2018 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Панчарево: Беликата

На 29.05.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Лозен, Общ. Столична: Детелина/91/, Кайгана

На 29.05.2018 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична: 1914 Кв.Г-11-3-Г, 3-ти Март, 92034, Витошко Лале, Никола Крушкин/2-ра/, Паметника/Иван Балин/, Спортист/3-та/, Цар Асенов Път, Цар Асенов път и Ул. Крушкин

На 30.05.2018 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична: Алеко/15-та/, Борова Гора, Калугерица/П. Ценков/, Катунище/Григор Гергов/, Просвета/Комсомолска/, Стара Река/20-та/, Стефан Стамболов/Ник.Попов/, Шипка

На 31.05.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична: XxVII-18 Кв.15, Васил Левски/69-та/, Вечерница/62-ра/, Витошко Лале, Зорница/63-та/, Ивайло/42-ра/, Латинка/64-та/, Никола Крушкин/2-ра/, ПИ XIX-2436, Кв.13а, Пчеларска/61-ва/, Чипровица/60-та/

На 31.05.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  София: УПИ Іі-2405, Кв.20а местност Бистрица

На 01.06.2018 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична: Бистришко Бранище, Вилна Зона Бистрица, Втори Юни/124-та/, Горски Път, ПИ 04234.6970.3488, Стефан Стамболов/Ник.Попов/, УПИ 11-141,142 Кв. 40, Черни Връх, Чучулига, Ябълкова Градина

На 01.06.2018 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  София: Горски Пътник

Ръководството на дружеството поднася извинения на клиентите за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащия се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на „Виваком“/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                     CEZ GROUP

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис