ВАЖНО

Заповед за забрана на къпане и плуване в открити водни площи на територията на Столична община, както и ползването на плавателни средства с двигатели с вътрешно горене

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис