ВАЖНО

Планирани прекъсвания в електрозахранването за периода 18-22 юни 2018г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 18юни – 22 юни2018 г.включително, се налагат кратковременни оперативнипревключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планиранидейности.

ОБЛАСТ СОФИЯ ГРАД  

Дата/период    Времетраене   Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Панчарево  

На 18.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 19.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 20.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 21.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 22.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Железница, Общ.  Столична: Вилна Зона Ярема, Ярема/20та/

На 18.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 19.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 20.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 21.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 22.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Ковачевци, Общ.  Самоков: В. З. Ярема Поз Имот 4

На 18.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 19.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 20.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 21.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 22.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Плана:  махала Велчева

На 18.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 19.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 20.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 21.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 22.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Самоков: В. З.  Ярема, Ярема

На 18.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 19.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 20.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 21.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 22.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София: 1-ва, 2-Ра/278/

На 20.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 21.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 22.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Герман: Дружба/23-та/

На 20.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 21.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 22.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Панчарево: 22-Ра, Бор, Васил Левски/9 Септември/, Косанин Дол, Лъката, местност Косанин Дол, Мечта

На 20.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 21.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 22.06.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София: Панчаревско Езеро

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис