ВАЖНО

Планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 02 юли – 06 юли 2018г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 02 - 06 юли 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ СОФИЯ ГРАД  

Дата/период    Времетраене   Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Панчарево  

На 05. 07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична:  Беликата, Бистришка Четворка/68-ма/, Васил Левски/69-та/, Гъбешница/52-та/, Загрене/Крум Карчин/, Здравец, Ивайло/42-та/, Клисурговец/Йордан Апостоло, Криволак/Ален Мак/, Мали Дол/Йордан Терзийски/, Младен Ангелов/39-та/, Проф. Трайко Запрянов, Стефан Стамболов/Ник. Попов/, Тинтява/36-та/, Тополите/53-та/, Трепетлика/51-ва/, Чемшир

На 02. 07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./  на 03. 07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./  на 04. 07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Железница, Общ. Столична:  Вилна Зона Ярема, Ярема/20та/

На 02. 07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./  на 03. 07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./  на 04. 07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Ковачевци, Общ. Самоков:  В. З. Ярема Поз Имот 4

На 02. 07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./  на 03. 07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./  на 04. 07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Плана:  махала Велчева

На 02. 07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./  на 03. 07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./  на 04. 07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Самоков:  В. З. Ярема, Ярема

На 02. 07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./  на 03. 07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./  на 04. 07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./  на 05. 07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София:  1-ва, 2-та/278/

На 05. 07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Панчарево:  Беликата

На 05. 07.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична:  Бистришка Четворка/68-ма/, Васил Левски/69-та/, Ведрина, Клисурговец/Йордан Апостоло, Люляк, Младен Ангелов/39-та/, Стефан Стамболов/Ник. Попов/, Тинтява/36-та/, Чемшир, Ягода/56-та/

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис