ВАЖНО

Планирани прекъсвания в електрозахранването за периода 09-13 юли 2018г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 09 - 13 юли2018 г.включително, се налагат кратковременни оперативнипревключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планиранидейности.

София град
Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/
В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Панчарево
На 09.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 10.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 11.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 12.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 13.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Железница, Общ. Столична: Вилна Зона Ярема, Ярема/20та/
На 09.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 10.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 11.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 12.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 13.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Ковачевци, Общ. Самоков: В. З. Ярема Поз Имот 4
На 09.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 10.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 11.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 12.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 13.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Плана: Махала Велчева
На 09.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 10.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 11.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 12.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 13.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Самоков: В. З. Ярема, Ярема
На 09.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 10.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 11.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 12.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 13.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: 1-ва, 2-ра/278/
На 11.07.2018 г. /09:15 - 16:00 ч./ - Лозен, Общ. Столична: Висо/В. З. Врана-Лозен/, М. Мала Круша, Местн. Крушите, Местност Висо, Стопански Двор Горни Лозен, Съединение/Георги Димитров/
На 11.07.2018 г. /09:15 - 16:00 ч./ - София: Околовръстен Път, Христофор Колумб
На 13.07.2018 г. /11:00 - 12:15 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ - Бистрица, Общ. Столична: 04234. 6979. 364, 101-ва, 114, 3-ти Март, 8-ми Март, XXIV-1656 Кв. 92, XXVII-18 Кв. 15, ІV-516013, ІІІ-234, Алеко/15-та/, Бановец/45-та/, Беликата, Бистрица-Център, Кв. 40, Бистришка Четворка/68-ма/, Бистришко Бранище, Бистришко ШосеПи 04234. 6941. 43, Богдана, Божур, Борова Гора, Бреза, Букет, Бучаро/Методи Гергов/, В. З Калугерово Ливаде, В. З. Бистрица - Разширение, В. З. Калугерово Ливаде Пи 3202, В. З. Шумако УПИ ХVііі-2976, Кв. 2, Васил Левски/69-та/, Ведрина, Венец/Тане Джуков/, Вечерница/62-ра/, Вилна Зона Бистрица, Вилна Зона Калфин Дол, Вилна Зона Манастира, Вилна Зона Шумако, Витоша, Витошко Лале, Втори Юни/124-та/, Върла Поляна/111-та/, Гората, Горски Път, Гъбешница/52-ра/, Детелина/8-ма/, Дъбова Гора, Еделвайс, Загрене/Крум Карчин/, Здравец, Зорница/63-та/, Ивайло/42-ра/, Иглика, Калина/44-та/, Калугерица/П. Ценков/, Каменоделска/7-ма/, Капина, Катунище/Григор Гергов/, Клисурговец/Йордан Апостоло, Кооперативен Труд, Космонавт, Криволак/Ален Мак/, Латинка/64-та/, Липа, М. Хумата, М. Бялата Кал В. З Бункера, М. В. З. Бистрица Вила Бреза, М. В. З. Бистрица Вила Морена, М. Калугерица, М. Калугерица УПИ 2433;Пи 04234. 6938. 2433. , М. Петрефетин УПИI-842 Кв. 45, М. Хумата Пи 04234. 6980. 317, Мали Дол/Йордан Терзийски/, Малина, Марина Поляна/9-та/, Махала Богдана Пи 321, Местн. Стоилова Ливада, Минзухар, Младен Ангелов/39-та/, Младост/37-ма/, Момин Проход, Морените, Никола Крушкин/2-ра/, Перуника/14-та/, Пи 04234. 6970. 3488, Пи XIx-2436, Кв. 13а, Пи, Кв. 04234, Планински Гледки, Правец, Преспа/49-та/, Пролет, Просвета/Комсомолска/, Проф. Трайко Запрянов, Пчеларска/61-ва/, Разширението, Резньовете/16-та/, Роза, Росица, Св. Св. Кирил и Методий/Пионе, Синигер, Синчец/11-та/, Сп. Цонкина Махала, Спортист/3-та/, Стара Река/20-та/, Стефан Стамболов/Ник. Попов/, Стопански Двор, Сълзица/4-та/, Тинтява/36-та/, Тополите/53-та/, Трепетлика/51-ва/, Ул. Манастирска №7 УПИ XII-3817, УПИ 11-141, 142 Кв. 40, УПИIX-3634, 3635, Кв. 97, УПИV-2546, Кв. 91а, УПИ XVII-1942, Kв. 5б, УПИ І-254, Кв. 42а, УПИ ІІ-3002 Кв. 90б, УПИ ХХV-2223, УПИ ХХІІ-1942 Кв. 5б, Хайдушки Чукар/18-та/, Хризантема, Хумата, 513040, Цветна Градина//59-та/, Чемшир, Черни Връх, Чипровица/60-та/, Чучулига, Шараново Бърдо/5-та/, Шипка, Шоплук/Шопска Комуна/, Шопско Хоро/46-та/, Щастливеца, Ябълкова Градина, Янчовска Река
На 13.07.2018 г. /11:00 - 12:15 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ - Железница, Общ. Столична: 139020, 29150. 7102. 993, V-931, Кв. 59, №29150. 7107. 1632, Белишако, Брезовица, Ваклинови Кошари, Вилна Зона Брезовица, Витоша/21ва/, Долна Планина, Крушкини Кошари, Мангови Кошари, Махала Ленище, Местн. Елата, Местн. Ковачки Кошари, Местн. Мангови Кошари, Местн. Пържови Кошари, Местн. Умни Дол, Местн. Цареви Кошари, Местн. Чемерник, Пи 29150. 7102. 995, Пи 979 К. Л Г-19-2г, Плана Планина/4та/, Самоковско Шосе/1ва/, Тупанкови Кошари, Черни Връх
На 13.07.2018 г. /11:00 - 12:15 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ - Панчарево: Беликата, Детски Град, Лъката
На 13.07.2018 г. /11:00 - 12:15 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ - София: 1-ва, 2-ра /Кв. Мал. Долина-Студентски Град/, 45-та /Кв. Симеоново/, 47-ма /Кв. Симеоново/, 48-ма /Кв. Симеоново/, 49-та /Кв. Симеоново/, 50-та /Кв. Симеоново/, 51-ва /Кв. Симеоново/, 52-ра /Кв. Симеоново/, 53-та /Кв. Симеоново/, 61-ва /Кв. Симеоново/, 69-та/В. З. Симеоново Север-витоша/, 71-ва /Кв. Симеоново/, 74-та, 82-ра /Кв. Симеоново/, 83-та /Кв. Симеоново/, 84-та /В. З. Симеоново Север/, 88-ма /Кв. Симеоново/, Бистрица, Бистришко Шосе, Босилек /Кв. Симеоново/, Букет, В. З. Калфин Дол Ул. Полежан, В. З. Калфин Дол, Ул. Правец, В. З. Симеоново - Драгалевци, В. З. Калфин Дол Пи 11985, Горски Пътник, Дианабад, Драгалевци, Зелен Бор /Кв. Симеоново/, Иван Владислав, Калугерица, Манастирски Ливади, Незабравка/В. З. Бистрица/, Никола Крушкин-Чолака/494-Т, Околовръстен Път, Роза, Света Магдалина, Симеоново, Симеоновско Шосе, Симеоновско Шосе/Вол. Шосе/, Синчец, Синьо Лято/1-ва/ /Кв. Симеоново/, Ул. Манастирска Ктп, Ул. Незабравка, УПИ ІІ-2405, Кв. 20а М. Бистрица, УПИ Х-2181 Кв. 5, Шумако / Симеоново, Ябълкова Градина

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис