ВАЖНО

Мобилен събирателен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

     На 13.07.2018 от 13.00 до 15.00 часа пред сградата на Район Панчарево, на адрес ул, "Самоковско шосе" № 230 ще бъде разположен мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ( живачни термометри и ампули, живак; лакове и бояджийски материали; домакински препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки; препарати за растителна защита и лекарства с изтекъл срок на годност). Можете да ги предадете за обезвреждане на Мобилен събирателен пункт.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис