ВАЖНО

Планирани прекъсвания в електрозахранването за периода 16-20 юли 2018г.

 

 

Уважаеми клиенти,

 

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 16 - 20 юли 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

 

ОБЛАСТ

 

Дата/период    Времетраене   Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

 

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 

Община ПАНЧАРЕВО

 

На 17.07.2018 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична:   8-ми Март, XXIV-1656 Кв.92, Алеко/15-та/, Бистришко Бранище, Букет, Вилна Зона Бистрица, Вилна Зона Манастира, Върла Поляна/111-та/, Дъбова Гора, Калина/44-та/, Капина, Космонавт, Малина, Момин Проход, Росица, Синигер,  УПИ IX-3634,3635, Кв.97, Черни Връх, Чучулига, Ябълкова Градина, Янчовска Река

 

На 16.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 17.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 18.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 19.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 20.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Железница, Общ. Столична:   Вилна Зона Ярема, Ярема/20та/

 

На 16.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 17.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 18.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 19.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 20.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Ковачевци, Общ. Самоков:   в.з.Ярема Поз Имот 4

 

На 16.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 17.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 18.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 19.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 20.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Плана:   Махала Велчева

 

На 16.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 17.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 18.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 19.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 20.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Самоков:   в.з. Ярема, Ярема

 

На 16.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 17.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 18.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 19.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 20.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София:   1-ва, 2-ра/278/

 

На 16.07.2018 г. /09:15 - 16:30 ч./ -  Лозен, Общ. Столична:   Акация/43/, Вилна, Лилия, Местн.Крушите, Съединение/Георги Димитров/,  УПИ І-141001 кв.178 Р-Н Панчарево, Шипка/59/

 

На 16.07.2018 г. /09:15 - 16:30 ч./ -  Панчарево:   Шипка/в.з.Беликата/

 

На 16.07.2018 г. /09:15 - 16:30 ч./ -  София:   Съединение

 

На 17.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Казичене:   Фабрика Чипита

 

На 17.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Герман:   Дружба/23-та/

 

На 17.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Панчарево:   22-ра, Бор, Васил Левски/9 Септември/, Косанин Дол, Лъката, Местност Косанин Дол, Мечта

 

На 17.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София:   Панчаревско Езеро

 

На 17.07.2018 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  София:   Ябълкова Градина

 

На 18.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 19.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична:   Бистришка Четворка/68-ма/, Васил Левски/69-та/, Ведрина, Клисурговец/Йордан Апостоло, Люляк, Младен Ангелов/39-та/, Стефан Стамболов/Ник.Попов/, Тинтява/36-та/, Чемшир, Ягода/56-та/

 

На 18.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Лозен, Общ. Столична:   44063.6207.817, Детелина/91/, Лозенска Планина/20/, Пл.№2621, Кв.1, Рашовец, Стопански Двор, Стопански Двор Горни Лозен, Съединение/Георги Димитров/

 

На 18.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Панчарево:   Местн.Ефенди Мост

 

На 18.07.2018 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  Лозен, Общ. Столична:   Иван Пешев/Цветко Рогльов/, Караджин, ПИ 44063,6229,3170, ПИ 44063,6216,3202, Съединение/Георги Димитров/

 

На 19.07.2018 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична:   Горски Път

 

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

 

 

 

 

 

 

                     CEZ GROUP

 

 

 

 

 

 

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис