ВАЖНО

Планирани прекъсвания в електрозахранването за периода 06 - 10 август 2018г.

 

Уважаеми клиенти,

 

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 06 - 10 август 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

 

ОБЛАСТ

 

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

 

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 

Община ПАНЧАРЕВО

 

На 07.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 09.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Герман:   Местност Зимника

 

На 06.08.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София:   Ам Тракия До Мотел Черна Котка, Пловдивско Шосе, Цариградско Шосе/Тракия/

 

На 06.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Лозен, Общ. Столична:   Висо/В.З.Врана-Лозен/, Стопански Двор Горни Лозен

 

На 06.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 07.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 08.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 09.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 10.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Железница, Общ. Столична:   Вилна Зона Ярема, Ярема/20та/

 

На 06.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 07.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 08.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 09.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 10.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Ковачевци, Общ. Самоков:   В.З.Ярема Поз Имот 4

 

На 06.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 07.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 08.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 09.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 10.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Плана:  Махала Велчева

 

На 06.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 07.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 08.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 09.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 10.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Самоков:   В.З. Ярема, Ярема

 

На 06.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 07.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 08.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 09.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 10.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София:   1-Ва, 2-Ра/278/

 

На 07.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Железница, Общ. Столична:   Брезовица, Ваклинови Кошари, Вилна Зона Брезовица, Витоша/21ва/, Долна Планина, Махала Ленище, Местн.Елата, Местн.Пържови Кошари, Местн.Умни Дол, Местн.Цареви Кошари, Местн.Чемерник,  ПИ 979 К.Л Г-19-2г, Плана Планина/4та/, Самоковско Шосе/1ва/, Тупанкови Кошари, Черни Връх

 

На 07.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Панчарево:   Детски Град, Лъката

 

На 07.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Плана:   Мах.Новачка, Мах.Риджова, Махала Бурнаска,  ПИ 976

 

На 08.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Плана:   Мах.Горна Календарова, Мах.Календарова, Мах.Календарова, Мах.Манчева, Мах.Масова, Мах.Масова, Мах.Тодорова, Мах.Чорбаджийска, Махала Славкова

 

На 09.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Железница, Общ. Столична:   Ален Мак, Боровец, Витоша/21ва/, Еделвайс, Иглика, Изгрев/Велин Вукадинов/, Искърска/Христо Петков/, Калугер, Кимов Дол/13та/, Люляк, Мест.Пандачки Кошари, Местн.Мангови Кошари, Плана Планина/4та/, Самоковско Шосе/1ва/, Стамболова Река, У ПИ ІІІ-404 Кв.17, Урвич/Цветан Милев/, Центъра, Черни Връх

 

На 10.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Железница, Общ. Столична:   139020, V-931, Кв.59, №29150.7107.1632, Белишако, Ведена/8ма/, Витево, Вителски Дол, Иглика, Лева Река/7ма/, Ленище/24та/, Лозенска Планина/3та/, Местн.Чемерник, Плана Планина/4та/, Пробуда, Самоковско Шосе/1ва/, Стамболова Река, У ПИ ІІІ Кв.25, У ПИ ХІ-866 Кв. 28а

 

На 10.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София:   Пробуда, Самоковско Шосе

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

 

 

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис