ВАЖНО

Планирани прекъсвания в електрозахранването за периода 13 - 17 август 2018г.

 

Уважаеми клиенти,

 

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 13 август - 17 август 2018   г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

 

ОБЛАСТ

 

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

 

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 

 

Община ПАНЧАРЕВО

 

На 13.08.2018   г. /08:00 - 16:15 ч./   На 14.08.2018   г. /08:00 - 16:15 ч./   На 15.08.2018   г. /08:00 - 16:15 ч./   На 16.08.2018   г. /08:00 - 16:15 ч./   На 17.08.2018   г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Герман:   С.Герман

 

На 13.08.2018   г. /08:00 - 16:15 ч./   На 14.08.2018   г. /08:00 - 16:15 ч./   На 15.08.2018   г. /08:00 - 16:15 ч./   На 16.08.2018   г. /08:00 - 16:15 ч./   На 17.08.2018   г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Лозен, Общ. Столична:   С. Горни И Долни Лозен

 

На 13.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Железница, Общ. Столична:   Ален Мак, Ведена/8ма/, Вителски Дол, Дъбова Гора/11та/, Здравец/10та/, Иглика, Лева Река/7ма/, Мала Железница/25та/, Плана Планина/4та/, Стамболова Река, Урвич/Цветан Милев/, Шипка

 

На 13.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./   На 14.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./   На 15.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./   На 16.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./   На 17.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Железница, Общ. Столична:   Вилна Зона Ярема, Ярема/20та/

 

На 13.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./   На 14.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./   На 15.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./   На 16.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./   На 17.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Ковачевци, Общ. Самоков:   В.З.Ярема Поз Имот 4

 

На 13.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./   На 14.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./   На 15.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./   На 16.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./   На 17.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Плана:   Махала Велчева

 

На 13.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./   На 14.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./   На 15.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./   На 16.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./   На 17.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Самоков:   В.З. Ярема, Ярема

 

На 13.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./   На 14.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./   На 15.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./   На 16.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./   На 17.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София:   1-ва, 2-ра/278/

 

На 14.08.2018   г. /08:00 - 09:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична:   115, 116, 117, 118, 3-Ти Март, Вилна Зона Косанин Дол, Загорчовец, М.Чипровица ПИ 04234.6957.41, Местност Чипровица, Орешковица 04234.6958.51, ПИ №04234.6959.794, Ул.Седефче

 

На 14.08.2018   г. /08:00 - 09:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Панчарево:   Вилна Зона Беликата, Касанин Дол, Местност Дупките, Местност Косанин Дол, УПИ XII-1947 М. Дупките

 

На 14.08.2018   г. /08:00 - 09:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  София:   Кв. Панчарево, М. Дупките, УПИ X-1497 Кв.3, Местност Косанин Дол

 

На 14.08.2018   г. /08:30 - 16:45 ч.; 08:30 - 10:30 ч./ -  София:   Малинова Долина, Околовръстен Път, Симеоново

 

На 14.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Железница, Общ. Столична:   Изгрев/Велин Вукадинов/, Искърска/Христо Петков/, Манастирище/23та/, Местн.Чемерник, Момин Проход, Самоковско Шосе/1ва/, УПИ Vі-674 Кв.38, Ярема/20та/

 

На 14.08.2018   г. /09:15 - 14:00 ч./ -  Панчарево:   Детски Град, М.Дупките-Сухата Река ПИ №345, Местност Дупките

 

На 14.08.2018   г. /09:15 - 14:00 ч./ -  София:   1-ва, В.З. Дупките, М.Детски Град-Дупките, Малинова Долина

 

На 14.08.2018   г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:45 - 16:45 ч./ -  София:   45-та /Кв.Симеоново/, 47-ма /Кв.Симеоново/, 48-ма /Кв.Симеоново/, 49-та /Кв.Симеоново/, 50-та /Кв.Симеоново/, 51-ва /Кв.Симеоново/, 52-ра /Кв.Симеоново/, 53-та /Кв.Симеоново/, 82-ра /Кв.Симеоново/, 83-та /Кв.Симеоново/, 84-та /В.З. Симеоново Север/, Босилек /Кв.Симеоново/, В.З. Симеоново - Драгалевци, Драгалевци, Иван Владислав, Околовръстен Път, Света Магдалина, Симеоново, Шумако / Симеоново

 

На 15.08.2018   г. /09:00 - 16:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Долни Пасарел:   Вилна Зона Пасарелско Езеро

 

На 15.08.2018   г. /09:00 - 16:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Кокаляне:   Явор

 

На 15.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Железница, Общ. Столична:   Ален Мак, Витоша/21ва/, Искърска/Христо Петков/, Манастирище/23та/, Плана Планина/4та/, Самоковско Шосе/1ва/, Стамболова Река

 

На 15.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София:   Стопански Двор

 

На 15.08.2018   г. /09:00 - 16:45 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична:   3-Ти Март, 3-Ти Март, 3-Ти Март

 

На 15.08.2018   г. /09:00 - 16:45 ч./ -  София:   198/В.З.Малинова Долина/, 198/В.З.Малинова Долина/, V-260,2010, Kв.13, V-260,2010, Kв.13, Бистришко Шосе, Бистришко Шосе, Малинова Долина, Малинова Долина

 

На 15.08.2018   г. /09:15 - 10:45 ч.; 09:15 - 16:45 ч.; 15:30 - 16:45 ч./ -  Панчарево

 

На 15.08.2018   г. /09:15 - 10:45 ч.; 15:30 - 16:45 ч./ -  София:   1-ва, 2-ра /Кв.Мал.Долина-Студентски Град/, 71-ва /Кв.Симеоново/, 74-та, Бистрица, В.З. Калфин Дол Ул. Полежан, В.З. Калфин Дол, Ул. Правец, В.З.Калфин Дол ПИ 11985, Зелен Бор /Кв. Симеоново/, Калугерица, Манастирски Ливади, Симеоново, Симеоновско Шосе, Симеоновско Шосе/Вол.Шосе/, Синьо Лято/1-ва/ /Кв. Симеоново/, Шумако / Симеоново

 

На 15.08.2018   г. /09:15 - 16:45 ч./ -  София:   1-ва, 71-ва /Кв.Симеоново/, 74-та, Бистрица, В.З. Калфин Дол Ул. Полежан, В.З. Калфин Дол, Ул. Правец, В.З.Калфин Дол ПИ 11985, Калугерица, Манастирски Ливади, Симеоново, Симеоновско Шосе/Вол.Шосе/, Синьо Лято/1-ва/ /Кв. Симеоново/, Шумако / Симеоново

 

На 15.08.2018   г. /09:15 - 16:45 ч.; 09:15 - 10:45 ч.; 15:30 - 16:45 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична:   В.З Калугерово Ливаде, В.З.Калугерово Ливаде ПИ 3202, В.З.Шумако УПИ XVIII-2976, Кв.2, Вилна Зона Калфин Дол, Вилна Зона Шумако, М.Калугерица, М.Калугерица УПИ 2433;ПИ 04234.6938.2433.

 

На 16.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Железница, Общ. Столична:   29150.7102.993, Крушкини Кошари, Мангови Кошари, Местн.Ковачки Кошари, Местн.Мангови Кошари, Местн.Цареви Кошари, ПИ 29150.7102.995

 

На 17.08.2018   г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Железница, Общ. Столична:   Дрен, Иглика, Мала Железница/25та/, Местн.Ковачки Кошари, Плана Планина/4та/, Пробуда, Самоковско Шосе/1ва/

 

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

 

 

 

                     CEZ GROUP

 

 

 

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис