ВАЖНО

Планирани прекъсвания в електрозахранването за периода 27-31 август 2018г.

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 27 - 31август 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

СОФИЯ ГРАД  

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Панчарево  

На 27.08.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Герман:Дружба/23-та/

На 27.08.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Панчарево:22-ра, Бор, Васил Левски/9 Септември/, Детски Град, Косанин Дол, Лъката, местност Косанин Дол, Мечта, Самоковско Шосе

На 27.08.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София:Панчаревско Езеро

На 28.08.2018 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  Герман:Вилна Зона Враня, Иглика/7-ма/, Кокиче/4-та/, Липа/10-та/, Минзухар/6-та/, Младежка/12-та/, Явор/9-та/

На 28.08.2018 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  Лозен, Общ. Столична:44063,6207,4430, Арда/В. З. Врана-Лозен/, Веслец/В. З. Врана-Лозен/, Вилна Зона Враня, Висо/В. З. Врана-Лозен/, Ерма/В. З. Врана-Лозен/, Люлин Планина/В. З. Врана-Лоз, М. Врана Лозен Триъгълника, Марица/В. З. Врана-Лозен/, Рила/В. З. Врана-Лозен/, Родопи/В. З. Врана-Лозен/, Ропотамо/В. З. Врана-Лозен/, Стара Планина/В. З. Врана-Лоз, УПИ Vіі-290, Кв. 4 Вз Враня-Лозен, УПИ XVI-168 Кв. 17, УПИ Іі 351 Кв. 19

На 28.08.2018 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  Панчарево:3-та/В. З. Малинова Долина/, М. Враня Лозен Триъгълника Пи 44063. 6207. 4777

На 28.08.2018 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  София:11-та, 492,Кв,31-Панчерево, М. Врана Лозен Триъгълника УПИ , местност Враня, Пловдивско Шосе, Рила/В. З. Врана-Лозен-Триъгълника/, Родопи, Хі-292, Цариградско Шосе/Тракия/

На 29.08.2018 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  Герман:Вилна Зона Враня, Осми Март/15-та/, Старият Път

На 29.08.2018 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  Лозен, Общ. Столична:Вилна Зона Враня Триъгълника, Марица/В. З. Врана-Лозен/, Стар Лозенски Път, Стара Планина/В. З. Врана-Лоз

На 29.08.2018 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  Панчарево

На 29.08.2018 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  София:1-ва/Студентска/, XVIII 115 М. Враня Лозен Триъг. , Враня, Враня-Лозен-Триъгълника, местност Враня, Пловдивско Шосе, Рила/В. З. Врана-Лозен-Триъгълника/, Ул. Стар Лозенски Път, Цариградско Шосе/Тракия/

На 29.08.2018 г. /08:45 - 16:16 ч./ -  Герман:Дружба/23-та/, Патриарх Герман/9 Септември

На 30.08.2018 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  Герман:Вилна Зона Враня

На 30.08.2018 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  Лозен, Общ. Столична:Висо/В. З. Врана-Лозен/, Пи 44063. 6207. 4748 М. Висо, Стар Лозенски Път, Стара Планина/В. З. Врана-Лоз, Хх-4492,4493, 4494

На 30.08.2018 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  София:Борис Христов/Фильо Запрано, местност Враня, Хі-426

На 30.08.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Герман:Дружба/23-та/, Старата Чешма/Апостол Янков

На 30.08.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Лозен, Общ. Столична:Стар Лозенски Път

На 31.08.2018 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  Лозен, Общ. Столична:Бяло Море/В. З. Врана-Лозен/

На 31.08.2018 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  София:Бяло Поле

На 31.08.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Герман:2512, Вилна Зона Кариерата, Патриарх Герман/9 Септември

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

CEZ GROUP

 

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис