ВАЖНО

АВАРИЙНО СПИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

Във връзка с аварийна смяна на трансформатор ще бъде спряно електрозахранването от 12:30 часа до 14:00 на 27.08.2018 г.

Зоната на спиране обхваща: Район Панчарево, в.з. Китката, месност Юзината, с.Пасарел, в.з. Пасарелско езеро и зоната около язовир Искър

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис