ВАЖНО

Планирани прекъсвания в електрозахранването за периода 17-21 септември 2018г.

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 27 - 31август 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

СОФИЯ ГРАД  

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Панчарево  

На 17.09.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 18.09.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 19.09.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 20.09.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 21.09.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Железница, Общ. Столична: Вилна Зона Ярема, Ярема/20та/
На 17.09.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 18.09.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 19.09.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 20.09.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 21.09.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Ковачевци, Общ. Самоков: В.З.Ярема Поз Имот 4
На 17.09.2018 г. /08:45 - 16:30 ч./ - Лозен, Общ. Столична: Бор/47/, Бръшлян/70/, Бузлуджа/69/, Извор/62/, Кокиче/67/, Кръсто, Лале/63/, Ридо/64/, Самоковски Път/78/, Стоян Йонков/66/, Съединение/Георги Димитров/, Янко Велинов/65/
На 17.09.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Лозен, Общ. Столична: Масларица/13-та/
На 17.09.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 18.09.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 19.09.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 20.09.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 21.09.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Плана: Махала Велчева
На 17.09.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 18.09.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 19.09.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 20.09.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 21.09.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Самоков: В.З. Ярема, Ярема
На 17.09.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 18.09.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 19.09.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 20.09.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 21.09.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: 1-ва, 2-ра/278/

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

CEZ GROUP

 

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис