ВАЖНО

Контролирано изпускане на води от яз. Искър

На 18.10.2018 г. от 9:00 до 16:00 часа ще се извърши контролирано изпускане на води от язовир Искър

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис