ВАЖНО

Извършване на текущ ремонт

ИНФОРМАЦИЯ От ГБС-Инфраструктурно строителство - АД за извършване на Текущ ремонт и поддържане на пътните настилки на територията на Столична община съгласно Договор със Столична община Изх.№ РД-55-272/04.05.2015 г.

Дата: 22.10.2018 г.

Местоположение: С.ГЕРМАН УЛ.ПАТРИАРХ ГЕРМАН ПРЕД 84 ОУ

Вид СМР: ИЗКОП, РЕДЕНЕ НА БОРДЮРИ

Група с Отговорник: ЖИВКА ЦУЦУРАНОВА 0886 169 816

Забележка: Възможни са промени в зависимост от метеорологичните условия И УКАЗАНИЯ НА СО

 

Местоположение: С.БИСТРИЦА УЛ.МАЛИ ДОЛ

Вид СМР: ИЗКОП И НАПРАВА НА ПЪТНА ОСНОВА

Група с Отговорник: КРАСИМИРА ХРИСТОВА 0887 954 078

Забележка: Възможни са промени в зависимост от метеорологичните условия И УКАЗАНИЯ НА СО

 

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис