ВАЖНО

Извършване на текущ ремонт

ИНФОРМАЦИЯ
От ГБС-Инфраструктурно строителство - АД
за извършване на Текущ ремонт и поддържане на пътните настилки на територията на Столична община
Зона VІ - Райони - Панчарево, Младост, Студентски и Изгрев,
съгласно Договор със Столична община Изх.№ РД-55-272/04.05.2015 г.

 

Район

Име на улицата

Вид СМР

ЗАБЕЛЕЖКА

Група с Отговорник

 

 

 

 

 

 

 

ПАНЧАРЕВО 

С.ГЕРМАН УЛ.ПАТРИАРХ ГЕРМАН ПРЕД 84 ОУ

ТРОТОАР - ИЗКОП И РЕДЕНЕ БОРДЮРИ

ТР / ВП №13602

ЖИВКА ЦУЦУРАНОВА 0886 169 816

 

ПАНЧАРЕВО 

С.ЛОЗЕН  УЛ.ЛОЗЕН

ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ

АБОНАМЕНТ

АЛЕКСАНДЪР СЪБЕВ 0876 349 717

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис