ВАЖНО

Във връзка с предложение за промяна на границите на съдебните райони на Софийски районен съд.

    В район "Панчарево" е постъпило предложение от Даниела Марчева - член на ВСС за промяна границите на съдебните райони на Софийски районен съд, районен съд Елин Пелин и районен съд Самоков. В него се предлага селата Лозен, Кривина, Герман и Железница да бъдат обслужвани от районен съд Елин Пелин, а Плана и Долни Пасарел от районен съд Самоков.

    В писмо до г-жа Марчева, районната администрация, подкрепена от кметовете на засегнатите населени места изказва своето категорични несъгласие с така предложената промяна на границите на съдебните райони на цитираните съдилища.

Прикачен файл: Писмо

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис