ВАЖНО

Планирани прекъсвания на електрозахранването за периода от 07.01 до 11.01.2019 г.

Община ПАНЧАРЕВО

     
  • ЛОЗЕН, ОБЩ. СТОЛИЧНА ВИЛНА ЗОНА СВЕТИ ДИМИТЪР ПЛ.307 К.Л.Г-10-8-Б; ДЕТЕЛИНА/91/ КЪЩА; КАЙГАНА М.СВ.ДИМИТЪР ПИ 44063.6221.4829; МЕСТН.ПЕШУНИЦА ИМ.1012, БАРАКА, ГОРНИ ЛОЗЕН ПЕТУНИЦА-КЪЩА, 35, КЪЩА, БУНГАЛО, 29, ИМ.1013, СТРОИТЕЛСТВО, ПАРАКЛИС, ИМ.303, 6, ВИЛА, ОФИС СКЛАД, КМ104, 34, ВОДНА ПОМПА; ПЕШУНИЦА ПИ 172 М.ЧИКЕРИЦА ШАБАНИЦА СВ.МИТЪР 20;ЧЕРКОВНА СТРОИТЕЛСТВО

08.01.2019

09:00 - 16:30

ЧЕЗ -

Инвестиционна програма - Изграждане на съоръжения

  • ЛОЗЕН, ОБЩ. СТОЛИЧНА ВИЛНА ЗОНА СВЕТИ ДИМИТЪР ПЛ.307 К.Л.Г-10-8-Б; ДЕТЕЛИНА/91/ КЪЩА; КАЙГАНА М.СВ.ДИМИТЪР ПИ 44063.6221.4829; МЕСТН.ПЕШУНИЦА ИМ.1012, БАРАКА, ГОРНИ ЛОЗЕН ПЕТУНИЦА-КЪЩА, 35, КЪЩА, БУНГАЛО, 29, ИМ.1013, СТРОИТЕЛСТВО, ПАРАКЛИС, ИМ.303, 6, ВИЛА, ОФИС СКЛАД, КМ104, 34, ВОДНА ПОМПА; ПЕШУНИЦА ПИ 172 М.ЧИКЕРИЦА ШАБАНИЦА СВ.МИТЪР 20;ЧЕРКОВНА СТРОИТЕЛСТВO

09.01.2019

09:00 - 16:30

ЧЕЗ -

Инвестиционна програма - Изграждане на съоръжения

  • ЛОЗЕН, ОБЩ. СТОЛИЧНА ВИЛНА ЗОНА СВЕТИ ДИМИТЪР ПЛ.307 К.Л.Г-10-8-Б; ДЕТЕЛИНА/91/ КЪЩА; КАЙГАНА М.СВ.ДИМИТЪР ПИ 44063.6221.4829; МЕСТН.ПЕШУНИЦА ИМ.1012, БАРАКА, ГОРНИ ЛОЗЕН ПЕТУНИЦА-КЪЩА, 35, КЪЩА, БУНГАЛО, 29, ИМ.1013, СТРОИТЕЛСТВО, ПАРАКЛИС, ИМ.303, 6, ВИЛА, ОФИС СКЛАД, КМ104, 34, ВОДНА ПОМПА; ПЕШУНИЦА ПИ172 М.ЧИКЕРИЦА ШАБАНИЦА СВ.МИТЪР 20; ЧЕРКОВНА СТРОИТЕЛСТВО

10.01.2019

09:00 - 16:30

ЧЕЗ -

Инвестиционна програма - Изграждане на съоръжения

  • ЖЕЛЕЗНИЦА, ОБЩ. СТОЛИЧНА ЯРЕМА/20ТА/№ ., УПИІ-30 КВ35А, М.ВИСОКИ РИД, П-Л12 КВ3, ВИЛА; КОВАЧЕВЦИ, ОБЩ. САМОКОВ;В.З. ЯРЕМА В.З.ЯРЕМА М.ВИСОКИ РИД ПИ1;САМОКОВ; В.З.ЯРЕМА УПИ XXII-176 КВ.23; СОФИЯ; КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 166

10.01.2019

09:00 - 16:30

ЧЕЗ - Ремонт и поддръжка - Кастрене по въздушни електропроводи

 

  • ПАНЧАРЕВО ВЗ ГРАДИЩЕ ИДЕНТ.042346950625 ВЗ КОСАНИН ДОЛ П-Л ІV-197, КВ.2 ВИЛНА ЗОНА ГРАДИЩЕ ПИ 04234.6950.550, УЛ.1- ВА -- 10, УЛ6 УПИ ХИТ4097, 24, 11, КЪЩА, ПИ 1965, 22, ВИЛА; ВИЛНА ЗОНА ЛОВДЖИЙСКА ЧЕШМА ВИЛА; ДЕНИЦА/В.З.ГРАДИЩЕ/ 26, 14, 9; ДЕТСКИГРАД ВИЛА; ЗОРНИЦА/В.З.ГРАДИЩЕ/ 30; КОСАНИН ДОЛ МЕСТНОСТ КОСАНИН ДОЛ УПИ 19-308 КВ29, 18, ИМОТ 00017; МЛАДЕЖКА/В.З.ГРАДИЩЕ/РУЖА/В.З.ГРАДИЩЕ/ 3;СЪЛЗИЦА/В.З.ГРАДИЩЕ/ 18;ТИНТЯВА/В.З.ГРАДИЩЕ/ 13; ЯВОР/6-ТА/ КЪЩА; СОФИЯ; МЕСТНОСТ КОСАНИН ДОЛ ВИЛА; РАЛИЦА 10

10.01.2019

09:00 - 16:30

ЧЕЗ - Ремонт и поддръжка -

Профилактика на съоръжения

  • ЛОЗЕН, ОБЩ. СТОЛИЧНА ВИЛНА ЗОНА СВЕТИ ДИМИТЪР ПЛ.307 К.Л.Г-10-8-Б; ДЕТЕЛИНА/91/ КЪЩА; КАЙГАНА М.СВ.ДИМИТЪР ПИ 44063.6221.4829; МЕСТН.ПЕШУНИЦА ИМ.1012, БАРАКА, ГОРНИ ЛОЗЕН ПЕТУНИЦА-КЪЩА, 35, КЪЩА, БУНГАЛО, 29, ИМ.1013, СТРОИТЕЛСТВО, ПАРАКЛИС, ИМ.303, 6, ВИЛА, ОФИС СКЛАД, КМ104, 34, ВОДНА ПОМПА; ПЕШУНИЦА ПИ 172 М.ЧИКЕРИЦА ШАБАНИЦА СВ.МИТЪР 20;ЧЕРКОВНА СТРОИТЕЛСТВО

11.01.2019

09:00 - 16:30

ЧЕЗ -

Инвестиционна програма - Изграждане на съоръжения

  • ЛОЗЕН, ОБЩ. СТОЛИЧНА БРОЖДАН/90/ ИМ.2594, 21 ПОМПА, 10, 13, 20, 21, 14, 9, 24,15, 17, 12, СТРОИТЕЛСТВО, 11; ВИЛНА УПИ І-3043 КВ.154А; ВИЛНА ЗОНА СВЕТИ ДИМИТЪР МЕСТНОСТ БРОЖДАН; КАЙГАНА 5, 11, 3, 4А,10, 5А, 1, 6, 4, 7, 9, 14; М.БРОЖДАН ПИ44063.6221.3033 пи 2886 г-10-8-бСЪЕДИНЕНИЕ/ГЕОРГИ ДИМИТРОВ/ 7, 27, 11,12, 20, 9, 11А, 14, 22, 10, 13, 21, 6, 31, 3, 19,КЪЩА, 33, 18, 17, 23, 24, 26, 15, 5А, 25, 16, 29,8, 5; УПИ VІІ-3139, 3193, КВ.154

11.01.2019

09:00 - 16:30

ЧЕЗ - Ремонт и поддръжка - Ремонт на електрически съоръжения

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис