ВАЖНО

Планирани прекъсвания на електрозахранването от 21.01.2019 г. до 25.01.2019 г.

Община Панчарево  

На 25.01.2019 Г. /09:00 - 13:00 Ч./ -  Герман:   Богатир/В.З.Врана-Герман/, Боне Хаджибонев/Бузлуджа/, Вилна Зона Лозето, Кокиче/4-Та/, Патриарх Герман/9 Септември, Старата Чешма/Апостол Янков, Трети Март /3-Та/

На 23.01.2019 Г. /09:00 - 12:30 Ч./ -  Лозен, Общ. Столична:   Божур, Брождан/90/, Вилна, Вилна Зона Свети Димитър, Зорница/60/, Кайгана, М.Брождан Пи 44063.6221.3033, Момина Сълза/87/, Пи 2886 Г-10-8-Б, Радилица/54/, Райкя/53/, С.Лозен Общ. Панчарево, Синчец, Съединение/Георги Димитров/, Трънски Път/57/, Упи Vіі-3139,3193, Кв.154, Упи Ххvі-2259 , Кв.110, Упи Ххvііі-2410, Кв.110, Шипка/59/

На 21.01.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 22.01.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 23.01.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 24.01.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 25.01.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Лозен, Общ. Столична:   Вилна Зона Свети Димитър, Детелина/91/, Кайгана, М. Св.Димитър, Местн.Пешуница, Пешуница, Пи 172 М.Чикерица Шабаница, Св.Митър, Черковна

На 22.01.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Панчарево:   Вз Градище Идент.042346950625, Вз Косанин Дол П-Л Іv-197,Кв.2, Вилна Зона Градище, Вилна Зона Ловджийска Чешма, Деница/В.З.Градище/, Детски Град, Зорница/В.З.Градище/, Косанин Дол, Местност Косанин Дол, Младежка/В.З.Градище/, Ружа/В.З.Градище/, Сълзица/В.З.Градище/, Тинтява/В.З.Градище/, Явор/6-Та/

На 22.01.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  София:   Местност Косанин Дол, Ралица

На 25.01.2019 Г. /09:00 - 13:00 Ч./ -  София:   Площад Иван Вазов

На 23.01.2019 Г. /09:00 - 12:30 Ч./ -  София:   Съединение

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис