ВАЖНО

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с наближаващите Коледни и Новогодишни празници уведомяваме жителите на район "Панчарево", че е ЗАБРАНЕНА търговията с пиротехнически изделия с увеселителна цел извън обектите по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

На виновните лица ще бъде наложена глоба от 300лв. /триста лева/ до 2 500лв./две хиляди и петстотин лева/, а на едоноличните търговци и юридическите лица- имуществена санкция в размер от 1 000 лв. /хиляда лева/  до 5 000 лв. /пет хиляди лева/

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис