ВАЖНО

Промяна в графика за Мобилен Център за обслужване на клиенти на „Софийска вода“ АД в район „Панчарево“

"Софийска вода" АД уведомяваме , че поради промяна в някои  дейности в отдел "Обслужване на клиенти" се налага промяна в графика за посещения на Мобилния ни център за обслужване на клиенти за месец  януари. Отпада посещението на с.Лозен (08.01.2018), с.Железница (09.01.2018), с.Пасарел (10.01.2018), с.Бистрица (11.01.2018) и с. Казичене (12.01.2018).

Графикът за февруари остава непроменен. До края на м. януари ще е готов графика за следващото тримесечие (март, април и май).

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис