ВАЖНО

ПРИКЛЮЧИХА РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ В С. КАЗИЧЕНЕ, КВ. „ВИДНИТЕ“

По договор между РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ - възложител и „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД - изпълнител, се извърши „Проектиране и строително-монтажни дейности по възстановяване на водосток над отводнителен канал при кръстовището на ул. „Люба Белева“ и ул. „Дякон Стоил“ в кв. „Видните“, с. Казичене , разположен на територията на Район „Панчарево“. Строително-монтажните дейности приключиха и преминаването на пътни превозни средства /ППС/ и градски транспорт в двете посоки по ул. „Люба Белева“ на кръстовището с ул. „Дякон Стоил“, кв. „Видните“, с. Казичене е разрешено.

IMG 6020

IMG 6018

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис