ВАЖНО

Планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 15 - 19 януари 2018 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 15 - 19 януари 2018 г.  включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД  

Дата/период    Времетраене   Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община ПАНЧАРЕВО  

На 16.01.2018 г. /09:30 - 11:30 ч./   На 17.01.2018 г. /09:30 - 11:30 ч./   На 18.01.2018 г. /09:30 - 11:30 ч./   На 19.01.2018 г. /09:30 - 11:30 ч./ -  Долни Пасарел:  113043, Акация, Вилна Зона Пасарелско Езеро, М.Язовир Искър, Самоковско Шосе, Щъркелови Гнезда, Язовир Искър;

 Кокаляне:  Искър; Панчарево:  22-ра; София:  Витоша-Вец Симеоново, Искърско Шосе, Пасарелски Язовир

На 18.01.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична:  101-ва, Вилна Зона Бистрица, Вилна Зона Манастира, Спортист/3-та/

На 18.01.2018 г. /09:45 - 14:30 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична:  114, Бистришка Четворка/68-Ма/, Бистришко Шосе ПИ 04234.6941.43, М.Бялата Кал В.З Бункера

На 18.01.2018 г. /09:45 - 14:30 ч./ -  София:  Бистришко Шосе

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаXранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

                     CEZ GROUP

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис